Aprofundarea gradată a rezonanţei profunde şi exemplare cu Shiva, care să ne pregătească și să ne deschidă ființa către Graţia lui Shiva, ce se revarsă într-un mod unic şi privilegiat în momentul sacru de Mahashivaratri

 

Tabăra spirituală MAHASHIVARATRI 2022 are loc exclusiv online și este destinată tuturor bărbaților şi tuturor femeilor din cadrul Şcolii noastre spirituale care aspiră să aprofundeze rezonanța intensă, plenară și profundă cu Marele Zeu SHIVA!

Vă invităm cu entuziasm să-l sărbătorim împreună pe Marele Zeu Shiva în cadrul celei de-a doua ediţii a Taberei de Mahashivaratri, prin care aspirăm să fim pregătiţi, cu susţinerea subtil-telepatică a Ghidului nostru spiritual Grieg pentru „marea noapte spirituală a lui Shiva” – MAHASHIVARATRI, noaptea sublimă a revărsării Graţiei Dumnezeieşti…

 

Despre Mahashivaratri, Ghidul spiritual ne revelează că este „una dintre cele mai sfinte nopţi spirituale ale anului… şi dacă vom fi pregătiţi cum se cuvine, ne poate transforma profund şi definitiv, prin graţia cea tainică a lui Shiva. Dacă vom fi pregătiţi, vom primi multe daruri dumnezeieşti în cea mai înălţătoare sărbătoare a anului. Avem cu toţii această minunată posibilitate, care aşteaptă doar să se manifeste din plin în noi. Se află deci în puterea noastră să alegem AICI şi ACUM această miraculoasă şansă.”

 

Subiectele inedite abordate în cadrul conferințelor, exemplificările și tehnicile spirituale deosebite pe care le vom realiza împreună, cu susținerea subtilă a Ghidului nostru spiritual, ne vor deschide sufletul către tainele inimii spirituale a lui Shiva și ne vor pregăti astfel pentru a primi Grația cea tainică a lui Shiva!

 

Vira-Nabhiasana

Beneficiile participării:

 • Zilnic exemplificări spirituale excepţionale susținute de Ghidul Spiritual
 • 15 conferinţe tematice în premieră
 • Întâlnire LIVE, interactivă, cu profesorul de yoga Nicolae Catrina (Adinathananda)
 • Ceremonial sacru de comuniune intensă, plenară și profundă cu sfera nesfârșită de forță a lui Shiva
 • Concurs de percepţii subtile (în trei etape), cu premii surpriză
 • Documentare şi filme tematice de excepţie
 • Momente artistice genial inspirate

Atenție!

Persoanele care se înscriu până vineri, 18 februarie 2022, vor beneficia de un bonus special: vor putea audia, în perioada 21-24 februarie 2022, conferințele din prima ediție a Taberei MahaShivaRatri, din anul 2021!

Tema taberei:

Aprofundarea gradată a rezonanţei profunde şi exemplare cu Shiva ce se revarsă într-un mod unic şi privilegiat în momentul sacru de Mahashivaratri.

În cadrul acestei tabere vor fi audiate prezentările Ghidului spiritual despre 3 ipostaze fundamentale ale lui Shiva:

 

 • SHIVA VIRUPAKSHA – Shiva în ipostaza Stăpânului celui de-al treilea ochi (ajna chakra)
 • SHIVA MAYAVIN – Shiva în ipostaza de Magician
 • SHIVA MAHAKALA – Shiva în ipostaza Timpului transcendent (Marele Timp)

 

Persoanele care se vor înscrie în tabără vor avea acces la materialele expuse în această tabără pentru o perioadă de încă 30 de zile de la încheierea acesteia, pe baza codului primit la înregistrare.

Ideea – forță a taberei:

 

  • MahaShivaRatri, această noapte profund misterioasă şi sacră soseşte în curând.
   Să urmărim cu toţii să o trăim şi noi ca pe unul dintre cele mai importante evenimente spirituale ale vieţii noastre. Să ne amintim măcar în fiecare clipă a acestei nopţi că ţelul nostru esenţial în această existenţă este realizarea ACUM şi AICI a lui Dumnezeu Tatăl şi, plini de dragoste, să ne apropiem cu inimile înflăcărate de Shiva.
   Să urcăm, însufleţiţi de o aspiraţie gigantică, pe culmea muntelui sfânt Kailasa – care se află permanent în interiorul nostru, la nivelul centrului coronar (sahasrara) – să trăim cât mai profund şi plenar prezenţa tainică a lui Shiva în noi înşine, ca pe propriul nostru Sine Nemuritor – Atman – ce pătrunde neîncetat tot Macrocosmosul.
    (Gregorian Bivolaru)

  Ipostazele lui Shiva pe care le vom aprofunda în cadrul taberei

  SHIVA VIRUPAKSHA – Shiva în ipostaza Stăpânului celui de-al treilea ochi (ajna chakra)

  Înţelepţii shivaiţi îl invocă adesea pe Shiva sub numele de Tryambaka sau de Virupaksha, „Shiva cu ochi teribili”, datorită celui de-al treilea ochi al său, situat în mijlocul frunţii şi simbolizând deschiderea completă a centrului secret de forţă ajna chakra. Acesta este numit de înțeleptul Utpaladeva „ochiul de foc” – cel ce mistuie dualitatea, îmbrăţişând astfel direct şi total inima iubirii dumnezeiești – şi, de asemenea, „ochi luminos”, din care izvorăsc iubirea şi fericirea, precum şi incomparabila ambrozie a Vieţii Dumnezeiești:
  „O picătură a fericirii Tale căzută pe pământ dă naştere Lunii. O scânteie ce ţâşneşte din focul Tău, distrugător al iluziei, dă naştere Soarelui.
  O, Doamne, Ţie, care pătrunzi cu privirea Ta pretutindeni, ne oferim întreaga fiinţă ca ofrandă, celui de-al treilea ochi al Tău, pecete unică a unei măreţii inexprimabile şi transcendente.”

   

  SHIVA MAYAVIN – Shiva în ipostaza de Magician

  Dacă Paramashiva – Conştiinţa şi Fericirea Oceanică nediferenţiată – constituie propria noastră substanţă esenţială, de ce totuşi nu o sesizăm astfel şi suntem supuşi iluziei, fricii şi durerii, fiind dominaţi de corp şi de ego?
  Acest aspect apare deoarece Shiva este totodată un Magician, care prin forţa sa creatoare şi înşelătoare, maya, se ascunde în El însuşi de El însuşi prin El însuşi – precum păianjenul ce se înconjoară în propria plasă – pentru a-şi desfăşura jocul său prodigios de înlănţuire şi eliberare, atât la nivel macrocosmic, cât şi la nivel microcosmic. El se percepe, prin urmare, fragmentat în nenumărate fiinţe create prin uitare de sine, căci dând naştere multiplicităţii, El se ascunde, ocultând unitatea.
  În această direcţie, iniţiata Laleshvari spune: „Nu există nici tu, nici eu, nici contemplat, nici contemplare, există numai Creatorul Universului, care se află ascuns în inimile tuturor fiinţelor, aparent pierdut în uitarea de sine. Dacă cei orbi sau, altfel spus, ignoranţi, nu-I descoperă nici un sens, dimpotrivă, înţelepţii, văzând Supremul, se topesc extaziaţi în El.”

   

  SHIVA MAHAKALA – Shiva în ipostaza Timpul transcendent (Marele Timp)

  În tradiţia hindusă, Shiva Mahakala este una dintre ipostazele teribile ale lui Shiva.
  Mahakala înseamnă Timpul transcendent (Marele Timp), Timpul de dincolo de Timp, Timpul nedivizat, în plenitudinea sa, aşa cum a fost el înainte şi după creaţie, Eternitatea. Mahakala cel care înghite timpul, înghite epocile, ciclurile temporale, vârstele umanităţii, Shiva fiind în această ipostază contrapartea masculină a Marii Puteri Cosmice a timpului, Kali.
  În tradiția tibetană, Mahakala este unanim considerat a fi protectorul învăţăturilor spirituale. El este o personificare a Supremului Dumnezeiesc, în aspectul său particular de disoluţie a Universului, dar și Cel care le ajută pe fiinţele umane să învingă toate aspectele negative şi mai ales obstacolele pe calea evoluției spirituale..

  Costul taberei și modalități de plată

  Costul participării la această tabără:

  Pentru România:

  • 120 Ron pentru cursantele și cursanţii de yoga, tantra, șivaism, ayurveda, respectiv
  • 80 Ron pentru instructorii de yoga, tantra, șivaism, lectorii de ayurveda, coordonatoarele grupurilor de Shakti, membrii și coordonatorii Mahavira
  • gratuit (cod colectiv) pentru persoanele din aşezămintele spirituale din România (persoanele din așezăminte care doresc cod personal vor achita una din contribuțiile de mai sus)

  Pentru străinătate:

  • 40 euro pentru cursantele și cursanţii de yoga, tantra, șivaism, ayurveda, respectiv
  • 30 euro pentru instructorii de yoga, tantra, șivaism, lectorii de ayurveda, coordonatoarele grupurilor de Shakti, membrii și coordonatorii Mahavira, persoanele din aşezămintele spirituale.

   

  Modalități de plată

    1. Plata cu cardul (se va realiza din formularul de înscriere).
    2. Ordin de Plată (OP) / Transfer bancar
     Asociația Mahavira Ananda
     Cont: RO77 RNCB 0072 1702 0450 0001
     BIC – RNCBROBU
     Banca Comercială Română – BCR
    3. Prin intermediul coordonatorilor Mahavira Ananda

   În această noapte să ne gândim clipă de clipă la Shiva cel tainic şi numai la Shiva. În această noapte, celui sau celei care va cere, SHIVA îi va da. Fie ca în această noapte graţia supremă a lui Shiva să se reverse asupra noastră şi să ne umple pentru totdeauna întreaga fiinţă..

   Gregorian Bivolaru

   Susținerea subtilă a Ghidului spiritual ne va ajuta să trăim împreună în inimă stările model de comuniune cu Shiva ce vor fi exemplificate și care ne vor ajuta să facem pași esențiali către îndumnezeire.

    

   Participanții la tabără vor putea să adreseze întrebări cu miez cu privire la conținutul conferințelor. Aceste întrebări, precum și anumite sugestii sau propuneri pot fi trimise fie pe adresa tabaramahashivaratri@mahavira-ananda.ro, fie direct în formularul de pe pagina de Contact.

    

   Vă rugăm să vă amintiți că programul, deși foarte bogat, este opțional!