Pravidla tábora online

  • aktivity tábora jsou vyhrazeny osobám starším 18 let. Stvrzením registračního formuláře na začátku tábora a přijetím podmínek přístupu k tomto webu potvrzujete, že máte více než 18 let.
  • přístupový kód na stránky tábora je jedinečný a nepřenosný. Pochopte prosím, že pokud zjistíme pokusy o připojení se stejným kódem současně na různých místech, zablokujeme přístup k tomuto kódu.
  • Stejně jako každý rok, dostanou účastníci po skončení tábora, pokud to podmínky dovolí, set dárkových materiálů.
  • všechny přednášky a meditace budou přeloženy do angličtiny, španělštiny, ruštiny, češtiny, maďarštiny, italštiny, francouzštiny a portugalštiny na odpovídajících kanálech. U filmů zařazených do programu bude ohlášen jazyk filmu a zda má titulky či ne, překlady do jiných jazyků nebudou možné.
  • podrobný program bude k dispozici na stránkách tábora. U některých premiérových přednášek se mohou objevit změny na poslední chvíli, co se týče jejich délky nebo času zahájení. Tyto změny budou včas oznámeny a budou v programu viditelně označeny.
  • doporučujeme účastníkům, aby před každým připojením provedli metodu ochrany pro přístupu k internetu, kterou naleznete podrobně popsanou na internetové stránce yogaestoreric.net a která bude na webu prezentována na začátku každého úseku programu.
  • pokud máte otázky a problémy technické povahy, máte na pravé straně obrazovky chatovací okno. Pozor, v chatu se nebude odpovídat na otázky týkající se obsahu konferencí, ale výhradně na otázky technické nebo administrativní povahy.
  • jste zváni k zasílání sdílení nebo smysluplných otázek, buď e-mailem na adresu: office@mahavira-ananda.ro, nebo přímo na webu na stránce Kontakt, kde vždy uvedťe: jméno, příjmení, ročník kurzu, město a stát, název konference nebo meditace (pokud má konference několik částí, uveďte o kterou část se jedná). Tyto otázky budou zodpovězeny během následujících prázdninových táborů. Odpovědi nedostanete osobně e-mailem.
  • tištěné informační bulletiny nebudou z objektivních důvodů na tomto táboře k dispozici. Tyto zpravodaje však budou k dispozici na následujících táborech v Herculane a v Costinești.
  • osoby, které se zaregistrují na stránkách tábora po jeho zahájení, se budou moci účastnit pouze aktivit, které zbývají do konce tábora, nebudou moci požadovat opakování již proběhlých aktivit.